Skip to content

Jouw oplossing op maat zonder ontwikkeling.

HR domeinen

Opgebouwd uit functionaliteiten die jouw HR-thema's ondersteunen.

Centraal personeelsdosier

Beheer alle informatie van je medewerker binnen één omgeving.

 • Persoonlijke en professionele gegevens
 • Definiëren functies en jobprofielen
 • Organisatiestructuur in een overzichtelijk organogram
 • Documentgeneratie
 • Beheren van alle (juridische) entiteiten

Rekrutering

Volg je kandidaten gestructureerd op.

 • Rechtstreeks van de jobsite in het systeem
 • Duidelijk rekruteringsproces
 • Alle kandidaatgegevens op één plaats
 • Opbouw werfreserve
 • Contractgeneratie
 • De juiste actor op het juiste moment.

Onthaalbeleid

Maak van je kandidaat een geëngageerde medewerker.

 • Contact met de nieuwe medewerker voor de start
 • Administratief overzicht
 • Bedrijfsintroductie in het Centhro portaal
 • Preboardingsprocedure
 • Onboardingsprocedure

Payroll

Beheer van de volledige salarisadministratie

 • Alle salariscomponenten op één plaats beheren
 • Overzicht van de arbeidsvoorwaarden van de medewerker
 • Integratie met het sociaal secretariaat
 • Personal benefits statement
 • Genereren arbeidsovereenkomsten en bijlages

Tijdregistratie

Overzicht en opvolging van de de werktijden van het personeel.

 • Registratie van verlof, ziekte en uren
 • Beheer van de werkcyclus
 • Overzicht teamkalender
 • Planning gaat rechtstreeks naar het sociaal secretariaat
 • Rekening houden met glijtijden
 • Meerdere mogelijkheden voor prestatieregistratie

Flexplan

Aanbieden van een flexibele verloning, aangepast aan individuele wensen.

 • Kiezen en groeperen van mogelijke keuzes
 • Simulatie- en opvolgingsprocedure
 • Beheren van budgetten
 • Overzicht en opvolging van keuze status
 • Generen van addenda

Leren

Stel een opleidingscatalogus samen.

 • Bijhouden van de gevolgde opleidingen
 • Mogelijkheid om opleidingen aan te vragen
 • Zichtbaar opleidingsparcour
 • Opvolging per team/afdeling
 • Sociale balans rapportering
 • Integratiemogelijkheden met e-learning en LMS systemen
 • Beheren van certificaten

Ontwikkeling

Monitoren van de prestaties en ontwikkelingen van de medewerker.

 • Competenties en taken gekoppeld aan functies
 • Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Toevoegen van competentiewoordenboek en meetpunten
 • Opvolgen van de persoonlijke doelstellingen
 • Adequaat feedback geven
 • Vooruitgang visueel zichtbaar

Evalueren

Creëer en beheer feedbackmomenten

 • 360° feedback
 • Afgestemd op de bedrijfsstrategie
 • Beheer jaarlijkse beoordelingsgesprekken
 • Opstellen van persoonlijke formulieren
 • Verzamel feedback van alle betrokkenen
 • Vervolledig personeelsdossier met registratie van belangrijke gesprekken

Werkmiddelen

Beheer en toewijzing van de bedrijfsmiddelen.

 • Creatie van bedrijfseigen werkmiddelen
 • Toewijzen van werkmiddelen met tijdsspanne
 • Overzicht toegekende werkmiddelen per medewerker én per stock
 • Genereren van documenten zoals ontvangst- en inleverbewijzen
 • Relevante informatie en gebeurtenissen bijhouden per item

Onkosten

Opvolging van gemaakte onkosten.

 • Registratie van dienstreizen en occasionele onkosten
 • Aangifte- en goedkeuringsprocedure
 • Opvolging op basis van loonperiodes
 • Boeken van goedgekeurde aangifte naar de salariscomponenten

HR Analytics

Gebruik alle data van het platform op een efficiënte manier.

 • Noodzakelijke KPI's ophalen
 • Rapporteren op de data uit verschillende modules
 • Opvolging van de strategische (HR) doelstellingen
 • Inzichten in de werking van de organisatie
 • Overzichtelijke dashboards op maat

Naadloze samenwerking tussen de HR-domeinen

Centhro is een geïntegreerd geheel. Alle functionaliteiten zijn aan elkaar gelinkt, waardoor het platform veel mogelijkheden en flexibiliteit biedt.

 • Data wordt eenmaal ingevuld
 • Met één druk op de knop heb je alle nodige gegevens
 • Er kan naadloos ingespeeld worden op elke nieuwe HR-trends